Vizitë pune në Komunën e Sopishtës

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, zotëri Ferdi Shabani sëbashku me inspektorin Rahim Musliu dhe përgjegjësja e kabinetit të drejtorit Selma Helshani,  realizuan takim pune në Komunën e Sopishtës.

Në selinë e Komunës së Sopishtës ku u priten nga Kryetari i Komunës zotëri Stefce Trpkovski. Në këtë takim u diskutua rreth bashkëpunimit të mëtutjeshëm të Komunës së Sopishtës dhe Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale.