Mr. Senad Ameti

Senad Ameti është Magjistër i shkencave juridike, ai u lind më 30 Korrik 1989 në Gostivar, shkollën fillore e kreu në Sh.F. “Mehmet Deralla” në f.Gradec, shkollën e mesme në “SHMK Gjimnazi Gostivar”, ndërsa studimet deridiplomike dhe postdiplomike i kreu në Universitetin e Tetovës. 

Që nga viti 2017, ai ka fituar titullin profesional Master i shkencave juridike, ndërsa në vitin 2019 ka dhënë edhe provimin profesional, siç është Provimi i Jurisprudencës.

Senad Ameti ka punuar në një zyrë avokatie gjithashtu edhe si jurist në departamentin juridik të partisë politike Lëvizja BESA.

Ai filloi karrierën e tij politike në vitin 2014, ndërsa në vitin 2017 u zgjodh anëtar i Këshillit të Komunës së Vrapçishtit dhe njëkohësisht kryetar i Komisionit për Çështjet juridike të Këshillit Komunal dhe anëtar në disa komisioneve.

Që nga viti 2018, ai është p ashtu edhe anëtar i Kryesisë Qendrore të Lëvizjes BESA. Para se të hynte në politikë, ai ishte organizator dhe pjesëmarrës i disa aktiviteteve në sektorin e shoqërisë civile me organizata joqeveritare.

Në nëntor të vitit 2020, nga ana e Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore u emërua u.d. Drejtor i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. 

Senad Ameti ka qenë pjesëmarrës edhe në disa trajnime të organizuara nga IRI-International Republican Institute, punëtori dhe konferenca.

Senad Ameti flet 4 gjuhë – shqip, maqedonisht, anglisht dhe italisht.

Ai është i martuar dhe baba i 2 fëmijëve.