Аdresa
Bul. Mitropolit Teodosij Gologanov Nr. 49 hyrja 001, kati përdhesë, 1000 Shkup

Tel: +389 2 3256 762

Orari i punës nga: 07.30 deri 15.30 

E-mail
info@dils.gov.mk