Аdresa
Bul. Goce Delcev Nr. 18 (Ndërtesa e RTM kati 12), 1000 Shkup

Tel: +389 2 3256 762

Orari i punës nga: 07.30 deri 15.30 

E-mail
info@dils.gov.mk