Kategori Fillimi

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Haraçinës

Inspektorët nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale kanë kryer inspektim të jashtëzakonshëm në selinë e Komunës së Haraçinës, sipas planit vjetor dhe mujor të punës të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, i shoqëruar…

Takim pune me Zëvendëskryetaren e Qeverisë, Slavica Gërkovska

Drejtori I Inspektoratit Shtetëror për Vetqeverisje Lokale, Ferdi Shabani realizoi takim pune me Zëvendëskryetaren e Qeverisë, Slavica Gerkovska  si dhe me përfaqësuesit e të gjitha inspektorateve shtetërore dhe Këshillit Inspektorial. Në këtë takim u diskutua për dinamikën me të cilën…

Drejtori i ISHVL, Shabani në një takim me përfaqësuesit e NDI

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Ferdi Shabani, ka mbajtur takim pune me përfaqësuesit e Institutit Nacional Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (NDI) në Maqedoni. Temë e takimit ishte bashkëpunimi i mëtejshëm dhe aktivitetet e përbashkëta në nivel lokal…