Kategori Fillimi

Drejtori i Inspektoratit shtetërorë për vetëqeverisje lokale z.Ferdi Shabani i shoqëruar edhe nga dy inspektorë, realizoi takim zyrtarë me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku.

Me datë 08.05.2023 Drejtori i Inspektoratit shtetërorë për vetëqeverisje lokale z.Ferdi Shabani i shoqëruar edhe nga dy inspektorë, realizoi takim zyrtarë me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku. Në takim mes tjerash u bisedua për përvojat e deritanishme si dhe…

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska. Në takim u bisedua për nevojën e koordinimit më të madh ndër institucional e…