Kategori Fillimi

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Dibrës

Më 23 shkurt 2021, inspektori i lartë nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në përputhje me planin vjetor  dhe mujor për punë të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, në zyrat e Komunës së Dibrs u realizua ky kontrollë i jashtëzakonshëm…