Kategori Fillimi

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska. Në takim u bisedua për nevojën e koordinimit më të madh ndër institucional e…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Dibrës

Më 23 shkurt 2021, inspektori i lartë nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në përputhje me planin vjetor  dhe mujor për punë të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, në zyrat e Komunës së Dibrs u realizua ky kontrollë i jashtëzakonshëm…