Kategori Fillimi

Inicimi i bashkëpunimit ndërmjet ISHVL-së dhe ISRMV-së

Sot drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale z.Senad Ameti, realizoi takim me drejtorin e Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut  z.Xhevat Kicara,  i cili njoftoi për  aktivitetet dhe procesin e standardizimit. Bashkëpunimit ndërmjet ISHVL-së dhe ISRMV-së…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Gostivarit

Më 28 janar 2021, inspektori i lartë nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në përputhje me planin vjetor  dhe mujor për punë të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, në zyrat e kryetarit të komunës së Gostivarit u realizua ky kontrollë…

Kontroll i jashtëzakonshëm në komunën e Lozovës

Inspektorët nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale më 22.01.2021 kanë vepruar menjëherë dhe kanë kryer një inspektim të jashtëzakonshëm në selinë e komunës Lozovë, me kërkesë për shqyrtim në Inspektoratin Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Pas inspektimit të jashtëzakonshëm të sotëm…