Takim pune me drejtorin e NDI-së

Drejtori i ISHVL-së z. Ferdi Shabani sëbashku me Inspektorin e lartë Rahim Musliu si dhe Selma Helshani shefe e kabinetit,  realizuan takim pune me drejtorin e NDI-së  zoteri  Robert Scott Heaslet si dhe përfaqsuesin e NDI -së, z. Ivan Stefanovski.
Në këtë takim u bisedua rreth projekteve që pasojnë vitin e ardhshëm si dhe përfshirjen e Inspektoratit Shtetëror për Vetqeverisje Lokale në këto projekte.