Muaj Maj 2024

Punëtori bashkëpunuese ndërmjet OSBE-së dhe ISHVL-së

Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në bashkëpunim me përfaqësusesit e OSBE-së realizuan punëtori katër-ditore në Mavrovë, ku pjesë e kësaj punëtorie ishin kryetar të këshillit dhe anëtarët e këshillave komunal. Sesionet e kësaj punëtorie ishin të ndara në dy grupe…