Kategori Punëtori

Punëtori bashkëpunuese ndërmjet OSBE-së dhe ISHVL-së

Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në bashkëpunim me përfaqësusesit e OSBE-së realizuan punëtori katër-ditore në Mavrovë, ku pjesë e kësaj punëtorie ishin kryetar të këshillit dhe anëtarët e këshillave komunal. Sesionet e kësaj punëtorie ishin të ndara në dy grupe…

Programë e organizuar nga OSBE rreth avancimit të ISHVL

Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në bashkëpunim me përfaqesuesit e OSBE-së, përfaqsuesin e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale si dhe përfaqësues të komunave u mbajt puntori pune ku si temë kryesore u diskutua “Avancimi i rolit të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje…