Default image

Dils

Programë e organizuar nga OSBE rreth avancimit të ISHVL

Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale në bashkëpunim me përfaqesuesit e OSBE-së, përfaqsuesin e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale si dhe përfaqësues të komunave u mbajt puntori pune ku si temë kryesore u diskutua “Avancimi i rolit të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje…

Takim pune me drejtorin e NDI-së

Drejtori i ISHVL-së z. Ferdi Shabani sëbashku me Inspektorin e lartë Rahim Musliu si dhe Selma Helshani shefe e kabinetit,  realizuan takim pune me drejtorin e NDI-së  zoteri  Robert Scott Heaslet si dhe përfaqsuesin e NDI -së, z. Ivan Stefanovski.…

Takim pune në MSHIA me ekspertin Juris Stinka

Drejtori i Inspektoratit Shtetëtror për Vetëqeverisje Lokale, zotëri Ferdi Shabani mbajti takim me ekspertin i cili është i angazhuar nga ana e Unionit Evropian, zotëri Juris Stinka. Në takim u bisedua për reformat në administratën publike si dhe ardhmëria e…