Drejtori Ferdi Shabani në takim me Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir Ef.Fetai

Drejtori i Inspektoratit Shtetërorë për Vetëqeverisje Lokale realizoi takim me Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir Ef. Fetai si dhe me drejtorin e vakëfit Mr. Fehmi Ebibi.
Në këtë takim u bisedua për mundësitë dhe planet e bashkëpunimit të mëtejshëm për legalizimin e objekteve fetare në të gjitha komunat e vendit.
Ndër të tjera Reis Ulema falënderoi drejtorin dhe inspektorët për vizitën, kontributin dhe gatishmërinë e tyre për bashkëpunim si institucion në kuadër të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale.