Takim pune me Ministrin e Vetëqeverisjes Lokale

01.10.2020 – Në takimin e punës me Ministrin e Vetëqeverisjes Lokale, Mr.Goran Milevski, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale z. Sead Sadikoski e përgëzoi atë për mandatin e ri, me qëllim të punës me sukses dhe thellimit të bashkëpunimit ekzistues për të arritur dhe përmirësuar qëllimet dhe për të përcaktuar hapat e ardhshëm për veprime të mëtejshme të të dy institucioneve.