Drejtori i ISHVL, Shabani në një takim me përfaqësuesit e NDI

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Ferdi Shabani, ka mbajtur takim pune me përfaqësuesit e Institutit Nacional Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (NDI) në Maqedoni. Temë e takimit ishte bashkëpunimi i mëtejshëm dhe aktivitetet e përbashkëta në nivel lokal ndërmjet NDI dhe ISHVL.