Drejtori i ISHVL, Ferdi Shabani realizoi takim me drejtorin e NDI,Robert Scott Heaslet

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Ferdi Shabani, ka mbajtur takim pune me Drejtorin e Institutit Nacional Demokratik për Çështje Ndërkombëtare (NDI) në Maqedoni, z. Robert Scott Heaslet.

Temë e takimit ishte bashkëpunimi i mëtejshëm dhe aktivitetet e përbashkëta në nivel lokal ndërmjet NDI dhe ISHVL.