Drejtori i Inspektoratit shtetërorë për vetëqeverisje lokale z.Ferdi Shabani i shoqëruar edhe nga dy inspektorë, realizoi takim zyrtarë me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku.

Me datë 08.05.2023 Drejtori i Inspektoratit shtetërorë për vetëqeverisje lokale z.Ferdi Shabani i shoqëruar edhe nga dy inspektorë, realizoi takim zyrtarë me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku.

Në takim mes tjerash u bisedua për përvojat e deritanishme si dhe nevojën për avancim të bashkpunimit në mes të dy insitutuciioneve Inspektorati shtetërorë për vetëqeverisje lokale dhe Komunës së Studeniçanit.