Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, Ferdi Shabani realizoi takim zyrtarë me përfaqësuesin e OSBE-së përgjegjës për pushtet lokal dhe decentralizim Dushko Todoroski

Sot në zyrën e drejtorit zotëri Ferdi Shabani të Inspektoratit shtetëror për pushtet lokal sëbashku me bashkëpunuesit u organizua takim pune me përfaqësuesin e OSBE-së përgjegjës për pushtet lokal dhe decentralizim zotëri Dushko Todoroski. Në takim u bisedua rreth aktiviteteve që do të pasojnë për realizimin e bashkëpunimit të OSBE-së me Ministrinë e Vetëqeverisjes lokale dhe Inspektorati shtetëror për Vetqeverisje Lokale. Në takim u diskutua edhe për aktivitet e ardhshme konkrete.