U.d Drejtor i sapoemëruar i ISHVL-së z.Senad Ameti, realizoi takim me Ministrin e vetëqeverisjes lokale z.Goran Milevski

<span;>Më 02.12.2020, drejtori i sapoemëruar u.d i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Senad Ameti realizoi takim pune në mjediset e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, ku u takua me Ministrin z.Goran Milevski, me qëllim të vazhdimit të  bashkëpunimit të mirë ndërmjet Ministrisë dhe Inspektoratit.
<span;>Në këtë takim u diskutuan planet dhe aktivitetet e ardhshme që Inspektorati do të ndërmarrë në bashkëpunim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale.