Takim pune me Drejtorin e Shërbimit për punë të përbashkëta dhe të përgjithshme të qeverisë

U.d. Drejtor i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Senad Ameti, zhvilloi takim pune me z. Pece Mirçeski, Drejtorin e Shërbimit për punë të përbashkëta dhe të përgjithshme të qeverisë.

Takimi i punës u mbajt më datë 23.11.2020 në hapësirat e Shërbimit për punë të përbashkëta dhe të përgjithshme të qeverisë, ku të dy drejtorët ranë dakord për bashkëpunim të mëtejshëm midis dy institucioneve.