Reagimi i ISHVL ndaj ndryshimit të emrave të shkollave në Çair

Në vitin 2012, Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisjen Lokale paraqiti një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të Këshillit të Komunës së Çairit për riemërtimin e katër shkollave.
Që nga ajo kohë, ne kemi qenë duke pritur për tetë vjet që Gjykata Kushtetuese të vendosë nëse ndryshimi i emrave të katër shkollave në Çair të Shkupit kërkon një votë sipas parimit Badinter dhe nëse riemërtimi i “Cvetan Dimov” në “Hasan Prishtina”, “Jane Sandanski” në “Jashar” beu “,” Rajko Zinzifov “në” Ismail Qemali “dhe” Nikola Vapcarov “në” Imri Elezi “është i ligjshëm.

Drejtori i inspektoratit Sead Sadikoski i tha medias se ai pret që Gjykata Kushtetuese të vendosë përfundimisht në mënyrë që të mos lërë vend që institucionet të ndërhyjnë në juridiksionin e gjykatës:

“Inspektorati nuk është informuar nëse Gjykata Kushtetuese ka vendosur për katër shkollat. Ne jemi në një situatë për të ndryshuar emrat e shkollave, por Inspektorati ende nuk ka marrë një vendim nga Gjykata Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese kontaktoi Inspektoratin disa kohë më parë dhe na pyeti, ne u përgjigjëm se ne presim që Gjykata Kushtetuese të vendosë përfundimisht pas 8 vitesh në mënyrë që të mos lejohet institucionet për të ndërhyrë në juridiksionin e gjykatës dhe për të interpretuar vendimin nëse është i ligjshëm. Inspektorati për Vetëqeverisje Lokale mbikëqyr vetëm ligjshmërinë e “Rregulloret e bëra nga këshillat e komunave. Ai nuk ka juridiksion nëse vendimet e caktuara duhet të merren në përputhje me parimin e votimit Badinter, dmth me votim të dyfishtë.”