Kontroll i jashtëzakonshëm në komunën e Likovës, Butelit dhe Nagoriçanit të vjetër

Inspektorët në prani të U.d. Drejtorit të Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale Senad Ameti, sot më datë 13.01.2021 realizuan inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Likovës, Butelit dhe Nagoriçanit të vjetër.
U realizua kontroll preventiv për punën e këtyre tre komunave dhe u dhanë udhëzime për përmirësimin e punëve në të ardhmen.
Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, në fillim të vitit të ri startoi me realizimin e kontrolleve në terren dhe në të ardhmen kjo praktikë do të vazhdohet, me qëllim  të përmirësimit të punës së komunave.