ISHVL ka realizuar kontrollë të jashtëzakonshëm në Komunën e Mogillës

Inspektorati për vetëqeverisje lokale më 23.03.2021 ka realizuar kontrollë të jashtëzakonshëm në komunën e Mogillës. Në përputhje me planin vjetor dhe mujor për punën e shërbimit inspektues, inspektorët kanë realizuar kontrollë të jashtëzakonshmetë në komunën e Mogillës, ku gjithashtu realizuan takim me Kryetaren e komunës Znj.Jasmina Gulevska dhe me Kryetarin e këshillit  Z.Aleksandar Jankullovski.

Inspektorati  Shtetëror për vetëqeverisje lokale i obligoi ata që të vazhdojnë dhe në të ardhmen me punë sipas  ligjit, ti dërgojnë gazetat zyrtare të botuara deri te Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale dhe u dha udhëzime konkrete për punë të mëtejshme.