Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Probishtipit

Inspektori nga Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale më 10.03.2021 ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm të rregullt në komunën e Rajonit Lindor, në Komunën e Probishtipit, në përputhje me planin vjetor dhe mujor të punës së Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale. Në zyrat e Komunës së Probishtipit, ku u takua me Kryetarin e Komunës së Probishtipit.