Средба со Директорот на Службата за општи и заеднички работи

В.д. Директорот на Државниот Инспекторат за локална самоуправа г-дин Сенад Амети, оствари работна средба со г-дин Пеце Мирчески, Директор на Службата за општи и заеднички работи на владата. Работната средба се одржа на 23.11.2020 година во просториите на Службата за општи и заеднички работи на владата, каде што двајцата директори се согласија за понатамошна соработка помеѓу двете институции.