Месец м.г

Кооперативна работилница помеѓу ОБСЕ и ДИЛС

Државниот инспекторат за локална самоуправа во соработка со претставниците на ОБСЕ одржа четиридневна работилница во Маврово, на која дел од оваа работилница беа претседатели на совет и членови на општинските совети. Сесиите на оваа работилница беа поделени во две групи,…