Вонреден инспекциски надзор во Општина Пробиштип

Инспекторот од  Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа на ден 10.03.2021 изврши вонреден инспекциски надзор во општина од Источен регион, Општина Пробиштип, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа. Во канцелариите на Општина Пробиштип, каде што оствари средба со Градоначалникот на Општина Пробиштип.