Работна средба со директорот на НДИ

Директорот на ДИЛС, г. Ферди Шабани, заедно со виш инспекторот Рахим Муслиу и Селма Хелшани шеф на кабинетот, одржаа работна средба со директорот на НДИ, г-дин Роберт Скот Хислет, како и со претставникот на НДИ, г. Иван Стефановски. На оваа средба се зборуваше за проектите кои следат следната година, како и за вклученоста на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во овие проекти.