Работна средба во Општина Сопиште

Директорот на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа г-дин Ферди Шабани заедно со инспекторот Рахим Муслиу и шефот на кабинетот на директорот, Селма Хелшани одржаа работна средба во Oпштина Сопиште.

Во седиштето на Oпштина Сопиште, каде што беа примени од градоначалникот  г-дин  Стефче Трпковски.

На средбата се разговараше за натамошната соработка меѓу Oпштина Сопиште и Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа.