Работна средба во МИОА со експертот Јурис Стинка

Директорот на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, г-дин Ферди Шабани, одржа средба со експертот ангажиран од Европската Унија, г-дин Јурис Стинка. На средбата се разговараше за реформите во јавната администрација како и за иднината на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа.