Интерен оглас за унапредување на државни службеници Бр.01/2019

Државниот инспекторат за локална самоуправа објави интерен оглас за унапредување на државни службеници Бр.01/2019