Директорот на ДИЛС со честитки по промена на крајот на годината

Директорот на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, Ферди Шабани упатува честитки до сите вработени во Државниот инспекторат за локална самоуправа по повод на крајот на годината. Тој изрази благодарност за посветеноста и постигнатите резултати во текот на 2023 година и воедно ги увери дека ќе ја имаат неговата апсолутна поддршка за подобри резултати во новата 2024 година.Исто така на сите им посака прекрасна година.