Вонреден инспекциски надзор во Општина Дебар

На ден 23 февруари 2021 година, извршен е вонреден  инспекцицки надзор, од  виш инспекторт од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во канцелариите на о.Дебар во Општина Дебар.

Во овој вонреден надзор, со претставниците на Општина Дебар зборуваа за досегашната соработка и беше заклучено дека Општина Дебар на време и во предвидениот рок предвиден со закон ги испраќаaт  објавените службени гласници  до Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа.