Default image

Dils

Вонреден инспекциски надзор во Општина Радовиш и Oпштина Конче

На  ден 24 февруари 2021 година, инспекторот од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, изврши вонредни контроли во Општина Радовиш и Општина Конче. Инспекторот во Општина…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Дебар

На ден 23 февруари 2021 година, извршен е вонреден  инспекцицки надзор, од  виш инспекторт од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во канцелариите на о.Дебар во…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка

На ден 22.02.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно месечниот и годишниот план за работа на инспекциската служба извршија вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка. Kаде што остварија средба со градоначалникот на Велес  Г-дин…

Средба на Директорот на ДИЛС г-дин Сенад Амети со преставниците на Полио Плус

Денеска (04.02.2021) во просториите на Полио Плус Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин Сали Мустафа остварија средба со преставници од Полио Плус Елена Кочоска и Јулиана Климоска .…

Иницирање на соработка помеѓу ДИЛС и ИСРСМ

Денес директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа г-дин Сенад Амети, оствари средба со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, г-дин Џеват Кицара, кој информираше за активностите и процесот на стандардизација. Соработката помеѓу ДИЛС и ИСРСМ во…

Вонреден надзор во Општина Гостивар

На ден 28 јануари 2021 година, извршен е вонреден  инспекцицки надзор, од  виш инспекторт од Државниот инспекторат за локална самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа. Во канцелариите на градоначалникот на…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Брвеница и Тетово

На ден 25.01.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно месечниот и годишниот план за работа на инспекциската служба извршија вонреден инспекциски надзор во општините од Полошкиот регион, Брвеница и Тетово, каде што остварија средба со градоначалникот на…

Вонреден инспекциски надзор во о.Лозово

Инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 22.01.2021 постапиле итно и вршиле вонреден инспекциски надзор во седиштето на о.Лозово, по барањето за произнесување до Државниот инспекторат за локална самоуправа. По извршениот вонреден инспекциски надзор во о.Лозово и по…

Вонреден инспекциски надзор во општините Липково, Бутел и Старо Нагоричане

Инспекторите во присуство на В.Д Директорот г-дин Сенад Амети од Државниот инспекторат за локална самоуправа, денес 13.01.2021 вршеа вонреден инспекциски надзор во општините Липково, Бутел и Старо Нагоричане. Се изврши превентивен увид во работата на овие три општини и се…

В.д Директорот на ДИЛС г-дин Сенад Амети на средба со Министерот за локална самоуправа

На ден 02.12.2020 ново именуваниот в.д директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, г-дин Сенад Амети во просториите на Министерството за локална самоуправа оствари работна средба, на која се запозна со Министерот м-р Горан Милевски, со цел продолжување на добрата…