Default image

Dils

Вонреден инспекциски надзор во Општина Пробиштип

Инспекторот од  Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа на ден 10.03.2021 изврши вонреден инспекциски надзор во општина од Источен регион, Општина Пробиштип, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа. Во канцелариите на Општина…

Вонреден надзор во Општинa Студеничани и Шуто Оризари

На ден  25.02.2021 година, виш инспекторот од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, изврши вонредeн инспекции надзор во Општините од Скопскиот Регион, Студеничани и Шуто Оризари.…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Радовиш и Oпштина Конче

На  ден 24 февруари 2021 година, инспекторот од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, изврши вонредни контроли во Општина Радовиш и Општина Конче. Инспекторот во Општина…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Дебар

На ден 23 февруари 2021 година, извршен е вонреден  инспекцицки надзор, од  виш инспекторт од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во канцелариите на о.Дебар во…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка

На ден 22.02.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно месечниот и годишниот план за работа на инспекциската служба извршија вонреден инспекциски надзор во Општина Велес и Општина Чашка. Kаде што остварија средба со градоначалникот на Велес  Г-дин…

Средба на Директорот на ДИЛС г-дин Сенад Амети со преставниците на Полио Плус

Денеска (04.02.2021) во просториите на Полио Плус Директорот на Државниот инспекторат на локална самоуправа г.дин Сенад Амети и неговите соработници г-дин Јонуз Фејзула и г-дин Сали Мустафа остварија средба со преставници од Полио Плус Елена Кочоска и Јулиана Климоска .…

Иницирање на соработка помеѓу ДИЛС и ИСРСМ

Денес директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа г-дин Сенад Амети, оствари средба со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, г-дин Џеват Кицара, кој информираше за активностите и процесот на стандардизација. Соработката помеѓу ДИЛС и ИСРСМ во…

Вонреден надзор во Општина Гостивар

На ден 28 јануари 2021 година, извршен е вонреден  инспекцицки надзор, од  виш инспекторт од Државниот инспекторат за локална самоуправа во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа. Во канцелариите на градоначалникот на…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Брвеница и Тетово

На ден 25.01.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно месечниот и годишниот план за работа на инспекциската служба извршија вонреден инспекциски надзор во општините од Полошкиот регион, Брвеница и Тетово, каде што остварија средба со градоначалникот на…

Вонреден инспекциски надзор во о.Лозово

Инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 22.01.2021 постапиле итно и вршиле вонреден инспекциски надзор во седиштето на о.Лозово, по барањето за произнесување до Државниот инспекторат за локална самоуправа. По извршениот вонреден инспекциски надзор во о.Лозово и по…