Default image

Dils

Вонреден надзор во Општина Врапчиште

Инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа , денес на 17.05.2021 година извршија Вонреден надзор во општина Врапчиште. Надзорот беше извршен врз основа на иницијатива покрената од Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Присутни на овој инспекциски надзор…

Вонреден инспекциски надзор во Oпштина Виница

Eкипа на  инспектори од Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 05.04.2021 година извршија вонреден инспекциски надзор во општина Виница во согласност  со месечниот и годишниот план на инспекциската служба. Надзорот беше спроведен согласно начелата и одредбите од Законот на…

Вонреден инспекциски надзор во Oпштина Кочани и Oпштина Зрновци

Инспекторите од   Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 01.04.2021година  извршиа Вонреден инспекциски надзор во Општините Кочани и Зрновци  во согласност со месечниот и годишниот план на инспекциската служба. Државниот инспекторат за локална самоуправа постапува согласно надлежностите кои ги поседува…

ДИЛС изврши вонреден инспекциски надзор во Општина Могила

Инспекторатот за локална самоуправа на 23.03.2021 година, изврши вонредна контрола во Општина Могила. Во согласност со годишниот и месечниот план за работа на инспекциската служба, инспекторите извршија вонреден инспекциски надзор во општина Могила, каде што остварија средба со Г-ѓа Јасмина…

Вонредна контрола во Општина Струмица и Општина Василевo

Во Општините Струмица и Василевo е извршена вонредна контрола на 22.03. 2021 година  во согласност со годишниот и месечниот план на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Оваа контрола ја извршија инспекторите на Државниот инспекторат за локална самоуправа во просториите на…

Вонреден надзор во Општина Дебарца

Извршен е вонреден надзор од страна на инспекторите на Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 19.03.2021 година во општина Дебарца, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот инспекторат за локална самоуправа, каде што се oствари…

Инспекциски надзор во Општина Крива Паланка

Инпсекторот од  Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 16.03.2021, изврши вонреден инспекциски надзор  во седиштето на општина Крива Паланка, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот инспекторат за локална   самоуправа. Државниот инспекторат за локална  самоуправа…

Вонреден инспекциски надзор во Град Скопје

На ден 15.03.2021 година, инспекторите од Државниот инспекторат за локална самоуправа, во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот инспекторат за локална самоуправа, извршиjа вонреден  инспекциски надзор во Град Скопје, каде што остварија средба со Претседателот на…

Средба со Претседателката на Сојузот на Стопански комори

Средба со Претседателката на Сојузот на Стопански комори На ден 10.03.2021 година, во просториите на Државниот инспекторат за локална самоуправа Директорот на ДИЛС г-дин Сенад Амети заедно со инспекторката Мила Крекиќ остварија средба со Претседателката на Сојузот на Стопански комори,…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Илинден

Виш инспекторот од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа на ден 11 Март 2021 година, изврши вонреден  инспекциски надзор,  во согласност со годишниот и месечниот план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа, во канцелариите во Општина Илинден. Од извршениот…