Default image

Dils

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, Afrim Qoku realilizoi takimin pune me Zëvendëskryetaren e qeverisë e ngarkuar për politikat e qeverisjes së mire, Sllavica Gërkovska. Në takim u bisedua për nevojën e koordinimit më të madh ndër institucional e…

Memorandum bashkëpunimi mes ISHVL-së dhe Polio Plus

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, ishte i pranishëm në ambientet e Polio Plus për të nënshkruar memorandum bashkëpunimi me organizatën qytetare “Polio Plus”, e cila angazhohet në arritjen e të drejtave dhe lirive të personave me aftësi te…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Strugës

Inspektorët nga Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale më 02.06.2021 kanë kryer inspektim të jashtëzakonshëm në bazë të iniciativës së ngritur nga ana e kabinetit të Zëvendës Kryeministrit të angazhuar për çështje ekonomike, përgjegjës për koordinim me departamentet ekonomike dhe investimet.…

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme në Komunën e Vrapçishtës

Sot, më datë 17.05.2021, në bazë të iniciativës së ngritur nga ana e prokurorisë publike, inspektorati  shtetëror për  vetëqeverisje lokale realizoi inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Vrapçishtit. Në këtë inspektim prezent ishin kryetari i komunës, kryetari këshillit dhe përfaqsues…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Vinicës

Ekipi i inspektorëve nga Inspektorati Shtetëror për vetëqeverisje lokale më 05.04.2021 ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Vinicës në përputhje me planin vjetor dhe mujor të shërbimit inspektues. Mbikëqyrja është kryer në përputhje me parimet dhe dispozitat Ligjore…

ISHVL ka realizuar kontrollë të jashtëzakonshëm në Komunën e Mogillës

Inspektorati për vetëqeverisje lokale më 23.03.2021 ka realizuar kontrollë të jashtëzakonshëm në komunën e Mogillës. Në përputhje me planin vjetor dhe mujor për punën e shërbimit inspektues, inspektorët kanë realizuar kontrollë të jashtëzakonshmetë në komunën e Mogillës, ku gjithashtu realizuan…