Категорија Работилница

УНДП работилница за изготвување Стратегијата за ДИЛС 2020-2025

На 19.12.2019 година Државниот инспекторат за локална самоуправа со поддршка на УНДП ја одржа првата работилница за изготвување на Стратегијата за ДИЛС 2020-2025.На работилницата присуствуваше директорот Сеад Садикоски, инспекторите и дел од вработените кои дискутираа за перспективите, јаките страни, можностите,…