м-р Ферди Шабани

Ферди Шабани
Дата на раѓање: 29.08.1993 година
Место на раѓање: Скопје
Адреса на живеење:ул.1 бр.49A с.Студеничани
Телефон:071398563

Телефон:+38923256762
е-маил: ferdishabani@dils.gov.mk

ОБРАЗОВАНИЕ:
2009-2013 година-Средно образование
СУГС „Браќа Миладиновци“ Скопје
2013-2018 година-Високо образование
Педагошки Факултет – Скопје при УКИМ Скопје 

РАБОТЕН ОДНОС:
2018-2021 – вработен во приватна компанија (Прима Мебел)
2021 – член на Советот на општина Студеничани
2021 – претседател на Советот на општина Студеничани

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ (1-5):
Албански: Читање, Пишување и Говорење-5
Македонски: Читање, Пишување и Говорење-5

Познавање на компјутери:
Компјутерски Вештини:
Интернет;
Административно работење;
Microsoft Office;
Open Office;

ОБУКА:
– Во својство на претседател на Советот на општина Студеничани
учесник на неколку обуки и работилници во организација на
Министерството за локална самоуправа, Швајцарска Амбасада,
УНДП и тн.

ПРОЕКТИ:
– Активно учество во проектот на Програмата за развој на
Обединетите нации UNDP за зајакнување на капацитетите на
општинските совети.