Адреса:
Бул.”Гоце Делчев” бр.18, (Зграда на Македонска радио телевизија кат 12), 1000 Скопје
Тел: +389 2 3256 762

Работното време од: 07.30 ДО 15.30 Часот

Електронска пошта
info@dils.gov.mk