Takim me Inspektoratin Shtetëror për Bujqësi

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, z. Sead Sadikoski, pati një takim pune me z. Zoran Sapuric, Drejtor i Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi.

Takimi i punës u mbajt më 05.10.2020 në ambientet e Inspektoratit Shtetëror për Bujqësi. Në takim, të dy drejtorët shkëmbyen përvoja nga puna me inspektoratet, dhe veçanërisht iu referuan mundësisë së aktiviteteve të caktuara të përbashkëta të dy inspektorateve në komunat rurale.