Default image

mizjan asani

Memorandum bashkëpunimi mes ISHVL-së dhe Polio Plus

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, ishte i pranishëm në ambientet e Polio Plus për të nënshkruar memorandum bashkëpunimi me organizatën qytetare “Polio Plus”, e cila angazhohet në arritjen e të drejtave dhe lirive të personave me aftësi te…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Strugës

Inspektorët nga Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale më 02.06.2021 kanë kryer inspektim të jashtëzakonshëm në bazë të iniciativës së ngritur nga ana e kabinetit të Zëvendës Kryeministrit të angazhuar për çështje ekonomike, përgjegjës për koordinim me departamentet ekonomike dhe investimet.…

Mbikëqyrje e jashtëzakonshme në Komunën e Vrapçishtës

Sot, më datë 17.05.2021, në bazë të iniciativës së ngritur nga ana e prokurorisë publike, inspektorati  shtetëror për  vetëqeverisje lokale realizoi inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Vrapçishtit. Në këtë inspektim prezent ishin kryetari i komunës, kryetari këshillit dhe përfaqsues…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Vinicës

Ekipi i inspektorëve nga Inspektorati Shtetëror për vetëqeverisje lokale më 05.04.2021 ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Vinicës në përputhje me planin vjetor dhe mujor të shërbimit inspektues. Mbikëqyrja është kryer në përputhje me parimet dhe dispozitat Ligjore…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Debarcës

Është realizuar inspektim i jashtëzakonshëm nga inspektorët e Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale më 19.03.2021 në komunën e Debarcës, në përputhje me planin vjetor dhe mujor të punës së Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, ku u realizua takim me kryetarin…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Kriva Palankës

Inspektori nga Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale më 16.03.2021, realizoi inspektim të jashtëzakonshëm në selinë e komunës së Kriva Palankës, në përputhje me planin vjetor dhe mujor të punës së Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale. Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale…