Muaj Qershor 2021

Memorandum bashkëpunimi mes ISHVL-së dhe Polio Plus

Drejtori i Inspektoratit shtetëror për vetëqeverisje lokale, ishte i pranishëm në ambientet e Polio Plus për të nënshkruar memorandum bashkëpunimi me organizatën qytetare “Polio Plus”, e cila angazhohet në arritjen e të drejtave dhe lirive të personave me aftësi te…

Inspektim i jashtëzakonshëm në Komunën e Strugës

Inspektorët nga Inspektorati shtetëror për vetëqeverisje lokale më 02.06.2021 kanë kryer inspektim të jashtëzakonshëm në bazë të iniciativës së ngritur nga ana e kabinetit të Zëvendës Kryeministrit të angazhuar për çështje ekonomike, përgjegjës për koordinim me departamentet ekonomike dhe investimet.…