Pаботната средба со Министерот за локална самоуправа

01.10.2020 – На работната средба со Министерот за локална самоуправа, м-р Горан Милевски,  Државниот инспекторат за локална самоуправа  му упати честитки за новиот мандат, со цел успешна идна работа и продлабочување на постоечката соработка во насока на остварување и подобрување на целите и утврдување на идните чекори за понатамошно дејствување на двете институции.