Ден д.м.г

Вонреден инспекциски надзор во општина Арачиново

Инспекторите од Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа извршија вонреден инспекциски надзор во седиштето на општина Арачиново, согласно годишниот и месечен план за работа на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа. Директорот на Државниот Инспекторат за Локална Самоуправа вон придружба на Виш…