Месец м.г

Меморандум за соработка помеѓу ДИЛС и Полио Плус

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа,  беше присустен во просториите на “Полио Плус” за да потпишува меморандум за соработка која важи за граѓанска организација која се ангажира за остварување на човекови права и слободи на хендикепирани лица. Надлежност на…

Вонреден инспекциски надзор во Општина Струга

Инспекторите од  Државниот инспекторат за локална самоуправа на ден 02.06.2021 година извршија Вонреден инспекциски  надзор врз основа на претставка добиена од страна на кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, задолжен  за економски прашања , координација со економски ресори и…