Присуство на директорот на ДИЛС на електронска седница на комисија за човечки ресурси

На 17.08.2020 година,  Државниот инспекторат за локална самоуправа присуствуваше на онлајн конференција за човечки ресурси која се одржа на електонската платформа ZOOM, водена од страна на Министерот за локална самоуправа м-р Горан Милевски.


Оттука, директорот го презентираше Годишниот извештај за работата на ДИЛС за 2019 година, во кој се содржани сите информации за работењето на Државниот инспекторат за локална самоуправа и вршењето на инспекциски надзори во општините и градот Скопје. Годишниот извештај за работата на ДИЛС беше приложен на разгледување пред присутниот кворум, и истиот едногласно беше изгласан и донесен.